The PDR logo
Gor 01. 2021

Yn Cyflwyno Lucie, ein Intern Cyswllt Marchnata newydd

Rydym yn falch o groesawu Lucie sydd wedi ymuno â'n tîm fel Intern Cyswllt Marchnata. I'w chyflwyno'n iawn, eisteddasom lawr am sgwrs gyda Lucie er mwyn dod i’w adnabod ychydig yn well a thrafod ei rôl newydd yn PDR...

Felly, beth mae intern cyswllt marchnata yn ei wneud? Mae Lucie yn gyfrifol am lunio a rheoli cynnwys ar gyfer ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae hi'n esbonio: "Rwy'n sicrhau ein bod yn rhoi'r newyddion a'r mewnwelediadau diweddaraf gan PDR i'n cleientiaid a'n rhwydwaith.

"Mae gan y tîm brosiect diddorol ar y gweill bob amser, ac mae'n wych gallu rhannu ein harferion gyda chynulleidfa ehangach.

"Unwaith y daw'r cyfyngiadau symud i ben ledled y DU ac Ewrop, byddaf hefyd yn hyrwyddo'r digwyddiadau a'r cynadleddau y mae aelodau tîm PDR yn cymryd rhan ynddynt yn rheolaidd"

"Fe wnes i ymgymryd â gradd meistr mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a dyna le clywais gyntaf am PDR. Ar ôl hynny, gweithiais am ddwy flynedd mewn swyddi manwerthu a lletygarwch cyn penderfynu dilyn gyrfa ym maes marchnata."

Amrywiaeth prosiectau PDR a ddenodd Lucie i'r rôl.

"Roedd ehangder y gwaith yn ddiddorol iawn," esbonia Lucie. "Mae gan PDR nifer o arbenigeddau gan gynnwys , dylunio meddygol, dylunio cynnyrch a gwasanaethau, yn ogystal â pholisi dylunio ac ymchwil defnyddwyr. Mae hynny'n golygu bod rhywbeth diddorol i ddysgu amdano bob amser."

"Rwyf hefyd wrth fy modd yn gweithio mewn cwmni clos, gyda thîm sy'n gallu cydweithio a thrafod syniadau newydd yn hawdd - sef rhywbeth y mae PDR yn ei gynnig yn bendant."

A nawr ei bod hi yn y tîm? "Mae'r tîm mor gymwynasgar ag gwnaethant nhw fy nghynnwys i yn eithaf cyflym - mae gen i gyfaill croesawi, Iona, ac mae Gemma ac Ant yno bob amser os oes angen ateb i gwestiwn arnaf. Mae pob un ohonynt wedi gwneud i mi deimlo'n gartrefol ac rwy'n bendant yn teimlo fel rhan o'r tîm yn barod!"

Rwyf hefyd wrth fy modd yn gweithio mewn cwmni clos, gyda thîm sy'n gallu cydweithio a thrafod syniadau newydd yn hawdd - sef rhywbeth y mae PDR yn ei gynnig yn bendant.

Lucie Thomas | INTERN CYSWLLT MARCHNATA | PDR

O ran prosiectau presennol, mae Lucie yn brysur yn gweithio ar fersiwn Gymraeg o'n gwefan.

Mae hi'n esbonio: "Mae'r prosiect Cymraeg yn bwysig iawn. Mae wedi bod yn wych cydweithio â chyfieithwyr, datblygwyr a chydweithwyr PDR, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnyrch gorffenedig ymhen ychydig fisoedd."

Y tu allan i'r gwaith, mae Lucie yn ffan fawr o gemau bwrdd: "Byddai fy mhenwythnos delfrydol yn cynnwys barbeciw, chwerthin gyda ffrindiau a gêm o Settlers of Catan. Dwi wrth fy modd!"

Ond, yn yr un modd, gellid dod o hyd iddi'n canolbwyntio’n ddwfn ar posau a heriau, rhywbeth mae hi'n ei garu - felly peidiwch â'i herio i gêm o Sudoku...

Fel pobydd brwd, roedd Lucie ymhlith yr sawl oedd yn pobi bara yn ystod y cyfyngiadau symud. "Dwi wastad wedi bod wrth fy modd yn pobi felly penderfynais roi cynnig arni, ond nid bara yw fy nghryfder i! Ond fe wnes i ddod o hyd i'r rysáit orau erioed ar gyfer gwneud brownis."

Hoffai'r tîm PDR ddymuno croeso cynnes i Lucie - ac rydym yn bendant yn edrych ymlaen at Gacennau Ddydd Gwener o hyn ymlaen!

Eisiau cadw i fyny â PDR? Darllenwch ein newyddion diweddaraf neu dilynwch ni ar LinkedIn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm, dysgwch fwy am fywyd yn PDR.