The PDR logo
Awst 10. 2021

Dewch i gwrdd â Jonas, aelod mwyaf newydd ein Tîm DCD

Ymunodd Jonas Gentle, ein Dylunydd sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr mwyaf newydd, â ni ym mis Mehefin 2021, wedi symud o Fryste gyda Gradd Meistr mewn Arloesi Dylunio a Dylunio Trawsnewid o Ysgol Gelf Glasgow yn ei boced.

“Yr hyn a’m denodd yn arbennig at PDR oedd amrywiaeth y gwaith, oherwydd mae llawer y gallwch ei wneud,” esbonia Jonas. “Fe allwn fod yn gweithio ar ofal iechyd un wythnos, ac offer defnyddioldeb neu asesu academaidd y nesaf.”

Fel sawl aelod o’r tîm PDR, mae Jonas yn ymuno â ni ag arbenigeddau penodol, ei rai ef yw ymchwil dylunio a dylunio gwasanaeth.

“Ceir cyfleoedd i wneud y pethau hyn, yn sicr, ond hefyd llawer mwy. Mae cael yr hyblygrwydd i archwilio gwaith arall yn braf iawn.”

Mae’n bwysig iawn y dylai pobl fod wrth ganol popeth a wnewch, yn enwedig wrth ddylunio cynhyrchion neu systemau.

JONAS GENTLE | DYLUNYDD SY’N CANOLBWYNTIO AR Y DEFNYDDIWR | PDR

Ond sut mae hynny’n cyd-fynd â diwrnod gwaith 9-5? I Jonas, fel arfer, mae ei ddiwrnod yn dechrau gyda chyfarfod – naill ai gyda’r tîm DCD neu’r sefydliad ehangach i ddal-i-fyny. Mae’n esbonio, “Yn dibynnu ar y prosiect, rydych chi wedyn yn rhydd i wneud yr hyn sydd ei angen arnoch – heddiw, er enghraifft, rwy’n ysgrifennu adroddiad defnyddioldeb. Yfory, byddaf yn gwneud rhywbeth hollol wahanol, gyda Clwstwr.”

Y tu hwnt i’r gwaith ei hun, mae cwrdd â’r tîm wedi bod yn brofiad gwych. Mae Jonas yn adleisio dechreuwyr newydd blaenorol: “Rydw i’n hoff iawn o’r tîm - mae pawb wedi bod yn glên a chroesawgar iawn. Mae cael tîm yr ydych chi’n cyd-dynnu’n dda â nhw’n bwysig iawn.”

Pan ofynnwyd iddo am bwysigrwydd DCD, eglura Jonas, “Rwy’n credu ei bod hi'n bwysig iawn y dylai pobl fod wrth ganol popeth a wnewch, yn enwedig wrth ddylunio cynhyrchion neu systemau.

“Mae’n rhaid inni feddwl, “Sut fydd hwn wir yn helpu pobl?” Yn enwedig os ydych chi’n dylunio ar gyfer pobl ag anableddau, er enghraifft – rydych chi wedyn yn dylunio ar gyfer pawb oherwydd pan fyddwch chi’n dylunio cynhyrchion a gwasanaethau cynhwysol sy’n diwallu anghenion pobl ag anableddau amrywiol, mae’n arwain at ganlyniad sy’n fwy cynhwysol o anghenion pawb.”

Ac nid yw hyn o reidrwydd yn rhywbeth a wneir ym mhobman. Â Jonas yn ei flaen, “Mae DCD yn pontio’r bwlch rhwng ymchwil a dylunio a allant weithredu mewn seilos yn aml. Mae’r agwedd at ddylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yma yn PDR yn helpu i ddarparu agwedd gyfannol lle nad oes unrhyw beth yn mynd ar goll.”

O ran ei fywyd y tu hwnt i’r gwaith, mae Jonas yn frwd ac angerddol dros blanhigion tŷ ac yn ddyn creadigol amryddawn. Ac ar benwythnosau, mynd allan i gefn gwlad neu’r arfordir gyda’i bartner a’i Dachshund Bychan fyddai ei hoff beth i’w wneud.

“Tyfais i fyny mewn pentref pysgota yng ngogledd ddwyrain Yr Alban, felly mae’r môr a chefn gwlad yn teimlo fel gartref. Dyna pam rydw i’n wastad yn awyddus i fynd allan o’r ddinas am ychydig!

“A phan fydd hi’n bosibl eto, byddwn wrth fy modd cael dychwelyd at chwaraeon eira – roeddwn i’n arfer bod yn brysur iawn mewn eirafyrddio cystadleuol felly mae hynny’n rhywbeth sydd ar y rhestr wneud.”

Hoffai pawb yn PDR groesawu Jonas yn swyddogol i’r tîm. Ond allwn ni ddim ag addo y byddwn ni’n rhoi cynnig ar chwaraeon eira eithafol yn y digwyddiad cymdeithasol tîm nesaf...

Dysgwch ragor am sut beth yw gweithio yn PDR, neu i drafod syniad, cysylltwch â ni.