The PDR logo
Meh 23. 2021

Yn cyflwyno Oli, ein Harbenigwr Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl newydd

Ymunodd aelod newyddaf ein tîm, Oliver (Oli) Winter â ni ym mis Mai fel Arbenigwr Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl. Gan ganolbwyntio ar ymchwil defnyddwyr a nodi problemau defnyddwyr gyda chynhyrchion a systemau, mae ei waith bob dydd yn ymwneud â chwilio am gyfleoedd i wella ymarferoldeb.

Cyn hyn, bu’n gweithio i'r IMDC (Canolfan Dylunio Symudedd Deallus) ym maes ymchwil academaidd yn ymestyn i brosiectau masnachol, roedd cyfuniad PDR o'r ddau elfen yma’n apelio: “Rwy'n credu, fod y wybodaeth a'r profiad i mi ennill o’m rolau blaenorol, fod symud i gyfeiriad mwy masnachol gan gadw’r ochr ‘academaidd’ yn syniad da. Ond hefyd y diwylliant o amgylch y cwmni wnaeth fy nennu i. Mae'r ffordd rydyn ni i gyd yn siarad ac yn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd yn wych, ”eglurodd Oli. “’A’r ffaith mai PDR bellach yw’r ymgynghoriaeth ddylunio fwyaf blaenllaw yn y DU - mae hwnnw’n atyniad mawr -mae pawb am fod yn rhan o’r tîm gorau”

Ond hefyd y diwylliant o amgylch y cwmni wnaeth fy nennu i. Mae'r ffordd rydyn ni i gyd yn siarad ac yn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd yn wych

Oliver Winter | Harbenigwr Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl | PDR

Gyda chefndir mewn technoleg o fewn dylunio cynnyrch, a dylunio trafnidiaeth, roedd Oli yn gwybod y byddai'n gweithio’n aml gyda dyfeisiau a gwasanaethau meddygol ym maes gofal iechyd. “Rwyf bob amser wedi bod eisiau mynd ar drywydd dylunio dyfeisiau meddygol neu brosiectau cysylltiedig - mae'r amrywiaeth yn y diwydiant meddygol, a'r cynhyrchion maen nhw'n eu defnyddio a'r gwasanaethau maen nhw'n eu dylunio yn enfawr.”

Beth am ddiwylliant y tîm? “Mae wedi bod yn wych. Mae pawb wedi bod yn groesawgar iawn, er gwaethaf gorfod gweithio gartref. Ac mae cael Josh, fy nghyfaill croesawu/cefnogi, yn rhoi’r cyfle hwnnw i mi gwrdd â phobl eraill yn y tîm efallai na fyddwn i bob amser yn treulio’r diwrnod yn siarad â nhw. Mae wir yn helpu i ddod â chi i mewn, pan na allwch chi weld pawb yn y swyddfa. ”

A thu allan i'r gwaith? Penwythnos antur berffaith Oli, meddai, fyddai “penwythnos heulog, cael barbeciw gyda'ch ffrindiau i lawr ar y traeth neu rywle lle gallwch chi neidio i'r dŵr. Ac rwy'n mwynhau mynd allan i gefn gwlad yn fawr - p'un a yw hynny'n mynd i fyny i'r llynnoedd a'r copaon, neu i lawr i'r arfordir ac ardal Dyfnaint. "

Pan ofynnwyd iddo am unrhyw ddoniau cudd nad yw'r tîm PDR yn gwybod amdanynt eto, mae Oli wrth ei fodd â chwaraeon, ac mae'n debyg mai ei sgil am allu dysgu camp newydd yn gyflym iawn yw ei angerdd fwyaf. Fel cyn-enillydd pencampwriaeth y gynghrair genedlaethol am hoci yn ystod y coleg, mae'n addo mynd i wylio ar gêm hoci iâ Cardiff Devils y tro nesaf y bydd yn ymweld â swyddfa PDR yng Nghaerdydd…

Hoffai gweddill y tîm yn PDR ddweud croeso enfawr i Oli - rydym yn edrych ymlaen at weld ei waith ar ein prosiectau nesaf!

Dysgwch mwy am sut beth yw gweithio yn PDR, neu i drafod syniad, cysylltwch â ni.