The PDR logo
Chw 01. 2023

Archwilio Ar Stepen Eich Drws

Mae Ar Stepen eich Drws yn brosiect a ddatblygwyd gan PDR mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Deilliodd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y prosiect hwn o ddiddordeb cynyddol pobl sy'n archwilio eu hamgylcheddau lleol a'u hamgylchoedd o ganlyniad i'r cyfyngiadau teithio yn ystod pandemig 2020.

Creodd hyn gyfle i fanteisio ar ddiddordeb newydd a chyflwyno arddangosfa yn arddangos amrywiaeth o wrthrychau gwahanol, o ddarganfyddiadau naturiol i arteffactau archeolegol o ardal Sir Benfro.

Yn ein fideo diweddaraf, mae Stuart Clarke, Rheolwr Dylunio Cynnyrch, yn ein trafod drwy broses y prosiect o'r dechrau i'r diwedd.

Y camau nesaf

Darllenwch fwy o newyddion diweddaraf PDR neu archwiliwch fwy o'n gwaith gydag Amgueddfa Cymru.