The PDR logo

PROFIADOL, DIBYNADWY, ARLOESOL.

Gyda llawer o frandiau blaenllaw’r byd yn ymddiried ynom, rydym ni’n ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn mynd ati dro ar ôl tro i ddatblygu atebion newydd arloesol mewn cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy’n cysylltu’n wirioneddol â defnyddwyr ac sy’n herio marchnadoedd. Atebion sy’n cael eu cwblhau’n gyson o fewn y gyllideb, yn unol â thargedau ac yn brydlon.

CLIENTIAID + PHARTNERIAID

Mae ein perfformiad wedi ein galluogi i greu partneriaeth â rhai o’r brandiau mwyaf adnabyddus, cwmnïau llwyddiannus a’r sefydliadau mwyaf dylanwadol yn y byd. Rydym ni’n falch o’n henw da ac rydym ni’n gweld gwerth yn ein cysylltiadau â’r sefydliadau gwych hyn.

GWOBRAU

80 a mwy o wobrau dylunio rhyngwladol pwysig. Cydnabyddiaeth annibynnol cyson a gwerthfawr am yr ansawdd a’r safonau a gynhelir yn PDR.

Dewch i Drafod

Cysylltu