The PDR logo

Arbenigedd 

Mae gennym arbenigedd sy'n arwain y byd ym maes gwasanaethau dylunio allweddol ac rydym mwynhau eu cymhwyso ar draws amrywiaeth eang o sectorau.

Datblygu Cynnyrch Newydd

Mae ein hyfedredd ym mhob cam o'r broses dylunio cynnyrch yn ein galluogi i gymryd prosiectau o’r syniad cychwynnol hyd at y cynnyrch gorffenedig.

I Ddarganfod Mwy

Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Rydym yn deall pwysigrwydd profiad y defnyddiwr, boed hynny ar gyfer cynnyrch, amgylchedd, rhyngwyneb neu wasanaeth.

I Ddarganfod Mwy

Dylunio cynaliadwy

Gyda chynaliadwyedd wrth wraidd ein gwaith, rydym yn helpu cleientiaid i wneud penderfyniadau gwell am ddeunyddiau a phrosesau y tu ôl i'w dyluniadau.

I Ddarganfod Mwy

Polisi Dylunio

Mae ein harbenigwyr Polisi Dylunio yn cydweithio ar draws y byd i eirioli dros weithredu dylunio ar lefel systematig.

I Ddarganfod Mwy

Dylunio Gwasanaethau

Rydym yn creu gwasanaethau arloesol ar gyfer ystod o gleientiaid sy'n diwallu anghenion y defnyddiwr ac amcanion y sefydliad.

I Ddarganfod Mwy

Dylunio gofodol a phrofiad

Mae PDR yn credu yng ngrym dylunio i greu profiadau ymgolli sy'n ysgogi emosiwn ac yn cyfleu naratifau ystyrlon.

I Ddarganfod Mwy

Dylunio Dyfeisiau Meddygol

Mae ein dylunwyr arbenigol ac academyddion Dylunio Meddygol arloesol yn sicrhau bod atebion gofal iechyd blaengar yn cael eu creu.

I Ddarganfod Mwy

Diwydiannol

Rydym yn arbenigo mewn saernïo dyluniadau hudolus sy'n cyfuno estheteg symbylol ac ymarferoldeb bob dydd.

I Ddarganfod Mwy

Ariannol

Rydym yn defnyddio ein profiad o Ddylunio Gwasanaethau i ddarparu datrysiadau newydd arloesol o safon sy'n adlewyrchu’r byd cyllid deinamig.

I Ddarganfod Mwy

Y sector cyhoeddus a gwasanaeth

Rydym yn defnyddio ein Polisi Dylunio a’n gwybodaeth am Ddylunio Gwasanaethau i ddiddymu’r rhwystrau rhwng sefydliadau mawr a’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.

I Ddarganfod Mwy

Treuliwr

Mae ein cynnyrch yn cyfuno peirianneg a chelfyddyd, gan sicrhau bob amser bod profiad y defnyddiwr wrth wraidd popeth yr ydym yn ei greu.

I Ddarganfod Mwy

Dewch i Drafod

Cysylltu