The PDR logo

Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddeall cymhlethdodau profiad y defnyddiwr, boed hynny ar gyfer cynnyrch ffisegol, amgylchedd, rhyngwyneb defnyddiwr neu wasanaeth.

Mae ein tîm Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr ymroddedig yn cynnal ymchwil manwl gyda rhanddeiliaid go iawn a defnyddwyr terfynol, gan nodi problemau parhaus presennol ac amlygu cyfleoedd newydd sbon i greu atebion sy'n cael effaith.

Related Work and News

Dewch i Drafod

Cysylltu