The PDR logo

Cooltone

Allergan

Mae Cooltone yn dyfais chwyldroadol a ddefnyddir i gryfhau a thynhau mas cyhyrau mewn cleifion.

DYLUNIO CARLAM I’R FARCHNAD

Enillodd dyfais Cooltone gymeradwyaeth yr FDA yn 2019 ac mae wedi’i brofi’n glinigol i gynyddu mas cyhyrau a lleihau braster.

Mae Cooltone yn cefnogi cleifion sy’n ceisio cic-gychwyn cyfundrefnau ymarfer corff a newid siap eu corff drwy dynhau’r mas cyhyrau isorweddol mewn mannau allweddol o cyrff.

SYMBYLU CYHYRAU’N FAGNETIG

Gan ddefnyddio symbylu cyhyrau’n fagnetig (MMS), mae technoleg Cooltone yn treiddio i’r haenau cyhyr ac yn creu cywasgiadau cyhyrau anrheoledig. Mae’r corff yn ymateb i’w cywasgiadau hyn drwy gryfhau ffibrau’r cyhyrau, sy’n arwain at well gyflyru’r cyhyrau. Mae’r dodwyr symbylu electromagnetig pŵer-uchel a ddefnyddir yn Cooltone yn peri cywasgiadau uwch-facsimal ym meinwe cyhyrau nad yw ymarfer arferol yn gallu eu cyflawni.

RHYNGWEITHREDIADAU GREDDFOL

Mae’r ddyfais wedi’i dylunio’n ofalus gyda defnyddwyr a chleifion mewn golwg gyda rhyngweithrediad a dyluniad rhyngweithio clir a greddfol, a dyluniad glân, syml sy’n cyd-fynd yn rhwydd â phractis clinigol.

Dewch i Drafod

Cysylltu