NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae cymaint i’w drafod, felly dyma ddetholiad isod o newyddion ac argraffiadau rydym ni wedi’u nodi. Os hoffech chi wybod mwy mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mai 06. 2021
Hyd 21. 2021

PDR yn ennill Gwobr Red Dot Concept yn y categori Cynaliadwyedd ar gyfer Shield

Hyd 12. 2021

Cwrdd â Katie, ein Dylunydd Lliwiau, Deunyddiau, a Gorffeniad (CMF)

Hyd 05. 2021

Gwersi o'r llwybr i fod yn Athro, gan Anna Whicher

Medi 28. 2021

Cymwyso dylunio yn y diwydiannau creadigol

Medi 21. 2021

PDR yn cipio’r Efydd yn IDEA 2021 ar gyfer Shield

Medi 08. 2021

Golwg ar y Daith Dylunio Cynnyrch yn PDR

Medi 03. 2021

Sut y gall Dylunio Helpu Busnesau Newydd

Awst 31. 2021

Circular Design School 2021

Awst 26. 2021

Fy mlwyddyn gyntaf fel Dylunydd sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, gydag Iona Davis

Awst 23. 2021

Hanes y prosiect Brace arobryn

Awst 19. 2021

Archwilio rôl dylunio o fewn ymchwil ryngddisgyblaethol

Awst 17. 2021

Mr Evans, Cymerwch Gadair – Cyflwyno Athro Diweddaraf PDR

Awst 10. 2021

Dewch i gwrdd â Jonas, aelod mwyaf newydd ein Tîm DCD

Awst 06. 2021

PDR a Rhanbarth Caerdydd yn ennill cyllid o £50m i ddatblygu arloesedd yn y cyfryngau

Gor 29. 2021

Trafodaethau ar ddylunio gyda Grahame Jones, Uwch Ymgynghorydd Dylunio

Gor 23. 2021

Her 24 Awr gydag Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Gor 06. 2021

Sut mae Rhaglenni Cymorth Dylunio yn Helpu Busnesau

Gor 01. 2021

Yn Cyflwyno Lucie, ein Intern Cyswllt Marchnata newydd

Meh 25. 2021

Dylunio Ffordd Iach o Heneiddio

Meh 23. 2021

Yn cyflwyno Oli, ein Harbenigwr Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl newydd

Meh 22. 2021

Pam mae Dylunio Gwasanaethau yn Hanfodol i Arloesi yn y Sector Cyhoeddus

Meh 11. 2021

Heriau Economi Gylchol yn y Byd Go Iawn

Meh 09. 2021

Mae Arddangosfa Richard Burton nawr ar agor yn Amgueddfa Cymru!

Mai 12. 2021

Archwilio Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a Chryfder Rhannu

Mai 10. 2021

Gwaith PDR yn cael ei gyhoeddi ar Wefan y Design Museum yn Llundain!

Ebr 28. 2021

PDR yn Ennill 4 Gwobr Dylunio iF, gan gynnwys Aur!

Ebr 23. 2021

Creu’r CoolSculpting Elite, y genhedlaeth nesaf mewn systemau diffinio amlinellau’r corff

Ebr 21. 2021

Helpu S4C i Ddatblygu ei Arlwy gyda ‘Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr’

Ebr 15. 2021

Rydym yn falch o rannu erthygl a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Dr. Anna Whicher, PDR

Ebr 01. 2021

Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol: Sut i’w gael yn iawn y tro cyntaf

Maw 19. 2021

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn dyfarnu dwy Gymrodoriaeth i PDR

Maw 17. 2021

PDR yn ymddangos yn newdesign Yearbook 2021

Maw 12. 2021

Croesawu Uwch Ymgynghorydd Dylunio newydd i’r tîm!

Maw 04. 2021

Diffinio eich Cynnyrch Newydd Nesaf: Pam Mae Hynny’n Bwysig?

Maw 01. 2021

Creu CoolTone, dyfais arloesol sy’n tynhau’r cyhyrau.

Chw 22. 2021

Cyfarfod Cat

Ion 29. 2021

Dylunio Cynhyrchion a’r Economi Gylchol

Ion 21. 2021

Sylwadau ar lunio polisïau sy’n canolbwyntio mwy ar y dinesydd gyda Dr Anna Whicher

Ion 08. 2021

Anhygoel! PDR yn ennill pedair o wobrau GOOD DESIGN® 2020

Hyd 23. 2020

Deall defnyddwyr ar adeg o newid

Hyd 16. 2020

Popeth rydych chi am ei wybod am... Wobrau Dylunio

Medi 24. 2020

Snoozeal® yn fuddugol yng Ngwobrau IDEA 2020

Awst 21. 2020

Mae wedi cyrraedd! Dadbacio ein Gwobr Aur iF 2020

Awst 13. 2020

Archwilio’r Prosiect Clwstwr gyda’r Athro Andrew Walters

Chw 05. 2020

Tueddiadau o ran Polisi Dylunio o Taiwan

Rhag 05. 2019

Enillydd Gwobr Ddylunio’r Almaen 2020

Mai 13. 2019

Adeiladu Cymuned Dylunio Gwasanaethau Caerdydd

Ebr 25. 2019

Sut gallen ni... Brototeipio gwasanaethau yn well

Ebr 18. 2019

Wythnos Ddylunio Milan 2019

Maw 19. 2019

Uwchgynhadledd Dylunio Istanbul 2019

Chw 18. 2019

PDR yn ennill gwobr ddylunio’r Almaen

Tach 30. 2018

Cynlluniau gweithredu arferion dylunio nesaf - Rhan 2

Tach 30. 2018

Cynlluniau gweithredu arferion mewn dylunio nesaf - Rhan 1

Tach 23. 2018

Layr yn bachu Gwobr Ddylunio’r Almaen 2019

Medi 07. 2018

PDR a Met Caerdydd yn dathlu cais clwstwr creadigol llwyddiannus

Mai 08. 2018

Greenhouse Ebrill 2018

Ebr 06. 2018

Ymchwil defnyddwyr i lywio strategaeth

Chw 06. 2018

Layr yn ennill Gwobr Ddylunio iF 2018

Ion 24. 2018

Llwyddiant Dwbl i PDR yn y Gwobrau ‘Good Design’

Tach 13. 2017

Cynhadledd Fyd-eang ar Ddylunio Gwasanaethau 2017

Hyd 19. 2017

‘Greenhouse’ yn helpu Cwmni Gwasanaethau Ariannol Byd-eang