The PDR logo
Awst 25. 2023

Ar y ffordd i IFA Berlin 2023

Bydd Rheolwr Datblygu Busnes PDR, Anthony McAllister, yn sioe fasnach IFA 2023 yn Berlin, yr Almaen, a gynhelir rhwng 1 a 5 Medi.

Yr IFA yw’r sioe fasnach electroneg ac offer cartref i ddefnyddwyr fwyaf y byd, sy'n arddangos y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant ac yn darparu safbwynt hollgynhwysol o'r farchnad fyd-eang. Mae'n gwasanaethu fel digwyddiad mawr ar gyfer gwerthwyr allweddol, arbenigwyr diwydiant a chynrychiolwyr y cyfryngau gyda 150,000 o fynychwyr bob blwyddyn o 130 o genhedloedd.

Mae mynychu'r sioe hon yn gyfle gwych, o ystyried ein cefndir helaeth yn y diwydiant electroneg defnyddwyr. Trwy ein harbenigedd mewn Mewnwelediad Defnyddwyr a Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, rydym yn creu cynhyrchion haen uchaf ac yn darparu gwasanaethau sy'n anelu at wella ansawdd bywyd a chyfoethogi profiad y defnyddiwr.

Dyma rai enghreifftiau o’n gwaith:

Dylunio Airora gyda Thechnoleg Hydroxyl- Mae Airora yn dechnoleg puro aer chwyldroadol newydd sy'n ddi-hidl ac yn defnyddio technoleg patent unigryw i lanhau'r holl aer ac arwynebau agored yn yr ystafell gan ddefnyddio technoleg cynhyrchu Hydroxyl naturiol.

Gwella offer cegin gyda Kenwood - Mae Kenwood, enw cyfarwydd iawn yng ngheginau Prydain, wedi bod yn dylunio a gweithgynhyrchu offer cegin o safon ers 1947. Er mwyn deall yn well pam a sut y gwnaeth pobl brynu eu cynhyrchion, gofynnwyd i ni fapio profiad y cwsmer o brynu ei cynhyrchion cegin Kenwood. Troswyd mewnwelediadau allweddol yn gysyniadau dylunio cynnyrch a gwasanaeth arfaethedig, ynghyd â chyfleoedd i Kenwood wella profiad y cwsmeriaid o'u cynhyrchion cegin.

Chwyldroi dylunio gwasanaeth a chynnyrch ar gyfer CoolSculpting® AbbVie - Mae CoolSculpting® yn ddatrysiad lleihau braster blaenllaw anfeddygol. Buom yn cydweithio â thîm CoolSculpting i greu cyfres ffres ac arloesol o gyfleoedd cynnyrch a gwasanaeth.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fynychu IFA i ddysgu oddi wrth y sector electroneg defnyddwyr, nodi tueddiadau marchnad newydd yn ogystal â chysylltu â chleientiaid newydd a phresennol.

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Camau nesaf

Darganfyddwch fwy am PDR neu cysylltwch â ni i drafod syniad am gynnyrch