The PDR logo

Dylunio Gwasanaethau

Rydym yn creu gwasanaethau arloesol sy'n diwallu anghenion y defnyddiwr ac amcanion y sefydliad. Ar ôl gweithio gyda chleientiaid yn amrywio o faes cyllid i ofal iechyd, i sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus, mae gennym brofiad helaeth o drawsnewid prosesau cymhleth i mewn i atebion cydlynol, greddfol.

Related Work and News

Dewch i Drafod

Cysylltu