The PDR logo

System Gydweithredu Rithiol

Thales Research & Technology

System gydweithredu a rhyngweithiol bell.

Mae gan Thales Research & Technology (TRT) o fewn Thales y dasg o ddatblygu a darparu platfform ar gyfer arloesi a rhannu gwybodaeth o fewn y grŵp a datblygu’r dechnoleg allweddol. Sefydlodd y cwmni grŵp Atebion Cydweithredu Rhithiol (VCS) i edrych ar faes gweithio cydweithredol o bell.

Arweiniodd yr ymchwil ganlyniadol at ddatblygiad nifer o dechnolegau newydd o fewn uned sy’n creu sefyllfa gweledol, rhyngweithiol cyfarfod ‘byd go iawn’. Mae gan yr uned hon y potensial i ddileu costau/amser teithio yn ogystal â lleihau’r effaith ar yr amgylchedd sy’n gysylltiedig â theithio.

Mae’r ddyfais yn cynnwys gweithle llechen ryngweithio A0 sy’n dangos dogfennau ‘byw’ amser real gyda defnyddwyr ar ddesgiau cysylltiedig mewn lleoliadau eraill. Gall y ddau barti rynwgeithio’n llawn a golygu’r eitemau hyn ar yr un pryd â chyfathrebu a rhyngweithio â chyfleusterau cynadleddau fideo ar sgrin fawr.

Dewch i Drafod

Cysylltu