The PDR logo

Caerdydd yn Galw

Mae Caerdydd a’r De yn gartref i’r rhan fwyaf o’r tîm yn PDR, felly roeddem am wybod beth sydd wedi denu pobl o bob rhan o’r byd i brifddinas Cymru. Symudais i Gaerdydd yn 2016. Roeddwn wedi graddio o Brifysgol Dundee ac roeddwn i’n gwybod mod i am fynd i ddinas canolig ei maint, un heb fod yn afiach o brysur ond gyda digon i ddiddanu unigolyn proffesiynol cymdeithasol yn ei ugeiniau. Tua thair blynedd yn ddiweddarach rydw i yma o hyd. Ond nid fi yw’r unig un, felly dyma ofyn i ambell un arall rannu ei brofiadau o fywyd yn yr ardal.

BEN.
RHEOLWR DYLUNIO CYNNYRCH.

“Ar ôl dwy flynedd o gymudo o Fryste – talu prisiau rhent drud Bryste a chostau teithio ar ben hynny, penderfynom anwybyddu’r straeon am y dreigiau tanllyd a’r glaw di-baid a symud i Gaerdydd. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, symud oedd y peth gorau y gallem fod wedi’i wneud... digon mawr i ddarparu digon o dafarndai / clybiau / bwytai a bywyd nos ond eto’n ddigon bach i feicio o’i hamgylch mewn 20 munud. Ychwanegwch y ffaith mai Caerdydd yw un o’r dinasoedd mawr mwyaf fforddiadwy y DU gyda digon o fannau gwyrdd / llwybrau beicio, a’r môr a’r mynyddoedd o fewn cyrraedd mewn 40 munud – rydyn ni wrth ein boddau yma!

Y ddinas orau yn y DU? Dwn i ddim os ydw i’n gymwys i wneud y penderfyniad hwnnw ond yn sicr mae’n gweithio’n well i ni na’r dinasoedd eraill sydd wedi bod yn gartref i ni: Brighton, Birmingham, Sheffield, Leeds, Rhydychen a Bryste.”

Mae Ben yn gywir, mae Caerdydd yn ddinas gywasgedig gyda llawer yn digwydd ynddi. Yma mae calon rygbi ac mae Stadiwm Principality yn cynnal gemau rygbi a theithiau arena gan yr artistiaid perfformio gorau (mae Rocketman ei hun, Elton John, newydd berfformio yn Stadiwm Dinas Caerdydd). Mae diwrnodau gêm yn dod â’r ddinas yn fyw ac mae pawb yn teimlo’r cyffro. Mae ysbryd Cymru, yn enwedig o ran rygbi, yn wahanol i unrhyw beth arall rydw i wedi’i brofi yn y byd chwaraeon.