The PDR logo

DMX Doppler

Huntleigh Healthcare

Dyfais Monitro Fasgwlaidd.

Mae’r Doppler DMX Digidol yn deulu o dopplers uwchsain meddygol llaw genhedlaeth nesaf, i’w defnyddio mewn ymarfer meddygol fasgwlaidd ac obstetrig. Dyma Doppler llaw cyntaf y byd sy’n cyfuno perfformiad gorau sensitifrwydd yn y chwiliedydd, eglurdeb sain, a chynrychiolaeth weledol o ffurfiau ton a oedd ar gael o’r blaen dim ond gyda systemau pen-desg labordy mawr a drud.

NODWEDDION

Mae’r uned yn ailwefradwy ac yn defnyddio cyfathrebu Bluetooth ar gyfer trosglwyddo cofnodion electronig. Mae tonffurfiau deugyfeiriadol yn cael eu creu o sbectrwm y Doppler digidol ac yn cael eu cyflwyno ar arddangosiad eglur iawn gydag ongl gwylio lydan. Mae’r tonffurfiau deugyfeiriadol sy’n cael eu creu o sbectrwm y Doppler digidol hefyd yn ymgorffori nodwedd graddio awtomatig – gan uchafu cywirdeb ac eglurdeb y tonffurfiau sy’n hanfodol i gleifion â llif gwaed wael.

CHWYLDROADOL

Wedi’i ddylunio i wella asesiad fasgwlaidd clefyd rhydwelïau ymylol (PAD), rheolaeth traed a chlwyfau diabetig ac i’w ddefnyddio gan fydwragedd, nyrsys, a meddygon teulu yn ogystal â chlinigwyr arbenigol, mae’r Dopplex yn cynnig mynediad syml, rhwydd i lefelau gwybodaeth gwrthrychol, diagnostig na fu’n bosibl o’r blaen mewn unrhyw leoliad o fewn neu’r tu allan i glinig. Mae’n pecynnu’r technolegau uwchsain diweddaraf un mewn ffurf llaw gryno, gadarn a chwbl gludadwy, gan chwyldroi’r gallu i ddarparu gofal diagnostig gwell a nodi dangosyddion cynnar clefyd ym man y gofal.

Dewch i Drafod

Cysylltu