The PDR logo

Generadur Cell Tanwydd Hydrogen

Bramble Energy

Ffynhonnell bŵer pŵer isel-hir oes yw'r generadur cell tanwydd H20, ar gyfer dyfeisiau lleoliad o bell cyfwng gwasanaeth isel megis goleuadau allanol a theledu cylch cyfyng.

Ers 2017, bu PDR yn gweithio gyda Bramble i ddatblygu casgliad o gynhyrchion yn seiliedig ar eu technoleg cell tanwydd hydrogen â phatent.

Datblygwyd celloedd tanwydd hydrogen gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau gweithgynhyrchu gyda chadwyni cyflenwi sefydledig, gan arwain at system cell tanwydd sy'n syml i'w chynhyrchu a'i ehangu. Yn bwysicaf oll, mae'r gell danwydd yn economaidd i'w chynhyrchu, ond hefyd yn ailgylchadwy ac ailddefnyddiadwy.

Daeth Bramble at PDR â briff pendant a dealltwriaeth glir o'u sylfaen cwsmeriaid a'u llwybr i'r farchnad.

Fe wnaethom ddatblygu uned gaeedig soffistigedig wedi'i fowldio ar gyfer yr H20, i fodloni'r gofynion rheoliadol llym ar gyfer generaduron cell tanwydd hydrogen, yn ogystal ag anghenion penodol oeri a rheoli lleithder ar gyfer technoleg Bramble.

Ategwyd at broses datblygu cynnyrch Bramble gan y ffordd yr oedd PDR yn gweithio, gan greu prototeipiau wedi’u printio’n 3D a phrototeipiau sypiau maint bach i fodloni gofynion Bramble ar gyfer profi a dilysu.

Mae'r berthynas yn parhau i dyfu, gyda PDR hefyd yn gweithio ar eneraduron pŵer fformat canolig a mawr yn seiliedig ar dechnolegau Bramble.

Dewch i Drafod

Cysylltu