The PDR logo

Sonicaid Team 3

Huntleigh Healthcare

Monitro pen-desg o’r radd flaenaf am ffetysau.

Mae Huntleigh Diagnostics Ltd, rhan o Arjo plc, yn ddarparwr mawr offer diagnostig a monitro arwyddion bywyd. Rydym wedi cydweithredu gyda Huntleigh Diagnostics dros lawer o flynyddoedd a daeth atom ni i gynorthwyo dyluniad monitor ffetws pen-desg newydd roedd y cwmni wrthi’n ei ddatblygu.

Wedi’i ddylunio i wella safon gofal obstetrig, roedd angen dyluniad newydd a oedd yn anymwthiol ac yn anfgythiol i fenywod beichiog ond eto’n ymarferol iawn ac yn cynnwys nodweddion i gynorthwyo bydwragedd ac obstetregwyr yn eu gofal cyn ac yn ystod genedigaeth.

Gweithiom yn agos gyda’r tîm peirianneg yn Huntleigh Diagnostics i ddatblygu’r hyn a ddaeth yn Sonicaid Team 3 Series. O’r cysyniad dylunio cychwynnol trwodd i weithrediad peiriannu a gweithgynhyrchu. Mae’r ddyfais hawdd ei defnyddio a hynod reddfol hon yn defnyddio rhyngwyneb sgrin cyffwrdd clir wedi’i yrru gan eiconau a gafodd eu dylunio a’u profi gyda ni hefyd, mae ganddi ddyluniad gadarn a hawdd ei weithredu.

Mae’r dyluniad yn cynnwys nifer o nodweddion allweddol o ran monitro a dangos iechyd ffetws gan gynnwys marcwyr deuol symudiad ffetws, sain perfformiad uchel am ganfyddiad mwyaf sensitif calon y ffetws ac i sicrhau’r fam cymorth Dawes-Redman CTG Analysis diweddaraf un a chronfa ddata fewnol cleifion gyda chof olrhain.

Ers ei lansio, mae’r cynnyrch wedi profi’n hynod o lwyddiannus ac yn boblogaidd ymhlith bydwragedd a meddygon ledled y byd ac wedi dod yn rhan gyson o bortffolio Huntleigh Diagnostics.

Mae’r cynnyrch wedi mynd ymlaen ers hynny i ennill nifer o wobrau dylunio gan gynnwys Gwobr flaenllaw iF Design a Gwobr Dylunio Da.

Dewch i Drafod

Cysylltu